Mūsų pardavimo sprendimai Jūsų verslui:

MVI skaitmeninimas

Priemonės tikslas

MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą

 

Remiamos veiklos

E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų
(gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą:

 • E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
 • Vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai.

 

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ):

 • Nepriskiriamos sunkumų patiriančioms įmonėms (per paskutinius finansinius metus nėra
  prarasta daugiau nei pusė nuosavo kapitalo)
 • Jos nėra gavę paramos pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“;
 • Registruota ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos (ar suteiktų
  paslaugų) yra ne mažesnės nei 100 000 € per paskutinius finansinius 2
  metus;
 • Ne mažiau nei 51% pajamų gauta iš savo pagamintos produkcijos (ar
  suteiktų paslaugų) – per paskutinius dvejus metus kiekvienais metais.

 

Projekto finansavimo dydis

 • 25 000 € e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
 • 25 000 € vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai
 • 50 000 € vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją)

 

Finansavimo intensyvumas

Numatoma iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Projekto trukmė

Numatoma iki 12 mėn.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos bei netiesioginės išlaidos pagal fiksuotą normą.

 

Kvietimas 2023 m. Rugpjūtis/Spalis

  E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;Vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai