Mūsų pardavimo sprendimai Jūsų verslui:

COVID-19 parama verslams – E-komercinis modelis

Priemonės tikslas

Skatinti įmones pertvarkyti savo verslo modelius – įmonės vykdomą veiklą
perorientuoti į procesų, produktų, skaitmeninimą, elektroninę prekybą ir
pristatymą.

 

Remiamos veiklos

E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų
(gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą:

 • Nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas;
 • E-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas.

 

Galimi pareiškėjai

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip
  vienerius metus;
 • Vidutinės metinės pajamos yra didesnės nei 50 000 Eur (2017-2019 m.
  laikotarpiu) už savo pagamintą produkciją ar suteiktas paslaugas.

 

Projekto finansavimo dydis

Numatoma, kad didžiausia paramos suma bus 50 000 Eur

 

Finansavimo intensyvumas

Numatoma iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Projekto trukmė

Numatoma iki 6 mėn.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • E-Parduotuvių platformos, B2B platformos, įskaitant gamybos
  ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus ir pan.);
 • Išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus;
 • Verslo (komercijos), modelių diegimas MVĮ, perorientuojant
  procesus ir juos skaitmeninant per klientų (B2C, B2B) savitarnos
  sprendimus.

 

Įsipareigojimai
(numatomi)

Įmonės pajamų pokytis – per 1 metus projekto įmonės pajamų augimas bus
ne mažesnis nei 20%, (lyginant su 2020 m.) arba ne mažesnis negu prašomo
finansavimo suma.

 

Kvietimas 2021 m. Kovas/Balandis

  TaipNe

  TaipNe

  E-parduotuvių kūrimuiNuotolinių darbo vietų įrengimui (programinė ir kompiuterinė įranga)